SPACEGUIDE AS

Rådgivning og prosjektstøtte innen Space, overvåking og situasjonsbevissthet

Situasjonsbevissthet

Evne til å forutse fremtiden

Det finnes flere definisjoner på begrepet, men sentralt i flere av definisjonene inngår evnen til å oppfatte og forstå en situasjon, for deretter å forutse og beskrive fremtiden på en noenlunde korrekt måte. (Bilde/modell: Mica Endsley)

BODØ

Spaceguide AS jobber ut fra Bodø i Nordland fylke